Hodnota knihovny

Informační rozcestník pro všechny, kteří si váží neocenitelných služeb knihoven

Hodnota knihovny je na jednu stranu nezpochybnitelná. Všichni vnímají její přínosy v oblasti vzdělávání, přístupu k informacím, zprostředkování přístupu k digitálním technologiím a vzdělávacím zdrojům. Mnoho lidí tam tráví volný čas studiem, četbou, setkáváním s ostatními nebo třeba odbornými diskusemi. Na druhou stranu – všechny tyto přínosy jsou obtížně vyčíslitelné. Vnímáme je, ale když jsou potřeba „tvrdá“ data, fungují špatně.

Z tohoto důvodu knihovny v ČR i ve světě přepočítávají službu, kterou občanům dodávají, na peníze. Vypočítávají tzv. návratnost investic, Return On Investment (ROI), jeden ze základních ukazatelů ekonomického zdraví každého podniku.

K čemu vám ROI bude?

Vůči zřizovateli
Pro vaše rozhodování
Jak se používá?

Jak se ROI počítá?

Návratnost investic je poměr vydělaných peněz k penězům investovaným. ROI udává výnos v procentech z utracené částky.

Jak se počítá ROI v knihovně?

Každá knihovna ví, kolik do ní přišlo návštěvníků a kolik se vypůjčilo knih. To se musí nějakým způsobem ocenit, vyjádřit v penězích. A proti tomu stojí náklady, mzdy, energie, nájmy.

Když porovnáme náklady a výkony knihovny, spočítáme výslednou efektivitu.