Pro vaše vlastní rozhodování

Každý ředitel každé veřejné instituce má vědět, jak dobře tu instituci spravuje a jak dobře zachází s penězi, které mu byly svěřeny. Ledacos odhadnete intuicí. A spoustu toho intuicí neodhadnete a pak stojí za to si sednout a počítat a počítat a počítat.

„Začali jsme počítat, jak to udělat, aby každá koruna se proměnila v co nejlepší služby. To není jenom o tom, že člověk šetří nebo se snaží dělat věci levně. To je často o tom, že se snaží dělat jiné věci. Že něco přestanu dělat a dám peníze někam jinam. Začnu dělat nějakou jinou službu a nebo ji začnu dělat úplně jinak. A nebo, když už dělám nějakou jinou službu, tak zjistím, že za trochu peněz navíc z ní můžu dělat o hodně lepší službu.“

Tomáš Řehák, Městská knihovna v Praze

Jak použít číslo ROI pro své vlastní rozhodování?

V rámci projektu Měření návratnosti investic do veřejných knihoven se snažíme mapovat trendy a vytvořit podmínky pro zachycení dat pro kvalifikované rozhodování na základě faktů. Ať už chystáte nové služby, rozhodujete se mezi několika možnostmi, či potřebujete znát, jak dobře fungují služby stávající, přemýšlení v kontextu nákladů a benefitů je užitečným vodítkem v rozhodovacím procesu. Co konkrétně nabízíme?  

1. Vzor tabulky pro počítání pasportizace prostor

Vzor tabulky pro počítání pasportizace prostor: spočítejte si, jak se které prostory vašich poboček využívají a k čemu – nečeká vás v budoucnu rekonstrukce? Odpovídají prostory tomu, jaké služby chcete poskytovat? 

2. Metodické doporučení pro oblast e-knih v knihovnách

Metodické doporučení pro oblast e-knih v knihovnách: jsou e-knihy zajímavou službou pro čtenáře? Vyplatí se právě vaší knihovně do této služby investovat? A jaké možnosti vlastně knihovna pro nabízení e-knih má? 

3. Design služeb

Design služeb: při zavádění nových služeb je klíčové poznat potřeby potenciální cílové skupiny, připravit prototyp, důkladně otestovat a být připraven provést změny – využijte dotazníky pro ohodnocení služeb, abyste je nemuseli vymýšlet od začátku. 

4. Advokacie a přemýšlení o místě knihovny v obci

Advokacie a přemýšlení o místě knihovny v obci: každá velká investiční akce je náročný projekt, je proto velmi důležité připomínat si základy a komunikovat je dál – proč má veřejná služba smysl, vyplatí se a jak přesně?